Ons Dorpshuis

Het Numans-Dorps-huis in ons mooie Numansdorp is een ontmoetingsplaats voor een ieder. 
Er is hier ruimte voor een goed verhaal, nieuwe ontmoetingen of een rustige werkplek.
En wij hopen op nog zo veel meer. 

We zien en verwelkomen jullie graag in het nieuwe Numans-Dorps-huis!

Het ontstaan van ons dorpshuis

Vanaf het moment dat het oude gemeentehuis van Cromstrijen leeg kwam te staan is het plan opgevat om hier een dorpshuis te beginnen.

Dit omdat wij denken dat Numansdorp een dorpshuis nodig heeft en verdient. Een dorpshuis is een basisvoorziening voor het maatschappelijk leven in een dorp en de directe omgeving.  

Wij willen niet dat Numansdorp een zogenaamde “slapende” gemeente wordt waar op cultureel gebied (bijna) niets gebeurt.

Na het verdwijnen van ons oude culturele centrum De Torenstee, in 1995, heeft Numansdorp géén dorpshuis meer gehad.

Hoog tijd om er een te beginnen dachten wij.

Dus zo gauw de mogelijkheid zich voordeed hebben we die kans met beide handen aangepakt.

Het oorspronkelijke plan van ons was om in dit gebouw ook de jeugdsoos onder te brengen en om ateliers te creëren voor kunstenaars. Op de bovenste verdiepingen waren appartementen gepland.

Na veel gesprekken, overlegconstructies, begrotingen, calculaties en berekeningen bleek dit plan op deze wijze niet realiseerbaar. Heel jammer was dat de jeugdsoos er al snel uitgeschrapt werd en bijzonder spijtig was het feit dat ook de geplande kunstenaars ateliers niet realiseerbaar waren.

Gemeente Hoeksche Waard heeft het gebouw verkocht aan HW Wonen en om dit plan budgettair en commercieel mogelijk te maken moesten er ca. 40 stuks appartementen worden gebouwd.    Dit ging ten koste van een groot deel van de begane grond waardoor er alleen ruimte overbleef voor het dorpshuis.

Met een enthousiaste groep vrijwilligers zijn we ons vanaf dat moment gaan richten op het realiseren van een Dorpshuis. Een dorpshuis is een belangrijk middel om mensen bij elkaar te brengen, een bindmiddel. Als dat er niet is, wordt dat zeker gevoeld, op alle maatschappelijke gebieden:

Het doel is om de burgers van Cromstrijen een andersoortig “gemeentehuis” te bieden. Een accommodatie die gebruikt gaat worden voor en door de burgers. Dit dorpshuis moet een onderkomen worden voor veel activiteiten om mensen bij elkaar te brengen, elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te komen en van activiteiten te genieten, actief en passief.

Accommodaties zijn geen vanzelfsprekende doelen op zich, maar middelen om te komen tot leefbaarheid in wijken en kernen. Draagkracht vanuit de gemeenschap bepaalt de haalbaarheid van accommodaties en zeker van dit dorpshuis

Slim en multifunctioneel gebruik van dit dorpshuis in de toekomst met een gezonde exploitatie, borgt de voorziening op langere termijn.

 

Conclusie

Voorzieningen hebben niet alleen een praktische maar ook een sociale en emotionele betekenis voor een gemeenschap. Het hebben van veel fysieke voorzieningen is niet essentieel voor de leefbaarheid van een dorp. Een dorpshuis als centrale ontmoetingsplek is dat wel! Niet alleen voor het ontmoeten, voor de gezelligheid en het uitwisselen van verhalen, maar ook voor het ontstaan van initiatieven. Waar mensen samenkomen.

Tot zover het plan om tot een dorpshuis te komen.