Popkoor Saam.         

24 augustus 2022, een memorabele dag. Op deze woensdagavond is, onder het genot van een kopje
thee, koffie en een zelfgebakken koekje, de eerste stap gezet naar de oprichting van het gemengde
Popkoor Saam. Toen het eerste muzikale zaadje eenmaal geplant was hebben 8 enthousiaste dames
samen de lijnen uitgezet wat geresulteerd heeft in de vereniging Popkoor Saam.

De passie voor zingen en het gemis van het met elkaar zingen zijn de belangrijkste redenen geweest
voor de start van dit koor. 

Officieel is het doel van onze vereniging dan ook: “het beoefenen en bevorderen van de amateurzang
en stimuleren van saamhorigheid” met andere woorden… gezellig samen zingen!

Één keer in de twee weken op donderdagavond repeteren wij in de Oasezaal in het Numans-Dorps-
huis in Numansdorp. 

Onder leiding van dirigent Fred de Vries zingen wij meerstemmige arrangementen. Dit kunnen mooie
ballads uit de jaren 70 zijn, maar ook uptempo liedjes uit de hedendaagse rock- en popmuziek. 
Naast de leuke repetities brengen wij graag het geleerde in praktijk met optredens op festivals en
andere muzikale evenementen. 

Heb je interesse om met ons te komen zingen? Mail dan naar: popkoorsaam@gmail.com